2023

25.4.2023 - Národní centrum kompetence splnilo své poslání

15.4.2023 - Zemědělec 15/2023

27.3.2023 - Slavnostní oponentní řízení NCK

26.1.2023 - U Brna vznikly světové unikátní výzkumné výsledky z oblasti genotypování rostlin

 

2022

16. 11. 2022 - Výsledky NCK na mezinárodní konferenci

21. 9. 2022 -   Pozvánka na seminář "Jablečný den, 21.9.2022"

20. 9. 2022 -   Pozvánka na společné zasedání řídícího výboru a rady NCK projektu

15. 9. 2022 -   Velké blahopřání

14. 9. 2022 -   Reportáž  ze společné expozice privátních výzkumných ústavů, členů NCK,  na agrosalonu Země živitelka 2022 a představení činnosti NCK (od 5:32 minuty)

30. 8. 2022 -   Země živitelka 2022

15. 5. 2022 -   Workshop  zaměřený na molekulární metody a jejich využití ve šlechtění

20. 1. 2022 -   Zemědělec

2021

8. 2. 2021 - Pozvánka na online odborné přednášky určené pro zemědělskou  praxi

16. 2. 2021 - Druhý poločas NCK Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin úspěšně zahájen

23. 5. 2021 - Nový univerzální opylovač od českých odborníků pomůže pěstitelům třešní

3. 9. 2021 - Kouzelný svět trav 2021

21. 9. 2021 - Zasedání řídícího výboru a rady NCK

30. 10. 2021 - Biotechnologické inovace pro podporu udržitelné zemědělské produkce 

29. 11. 2021 - Mediální výstup Ovoce

2020

14. 4. 2020 - ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ PRVNÍHO ROKU A PRACUJEME I V DOBĚ COVID-19

25. 4. 2020 - Vyšel zprAVOdaj č. 19

20. 10. 2020 - Vyšel zprAVOdaj č. 20

12.11. 2020 - Přínos NCK Bioetechnologické centrum pro genotypování rostlin k zajištění potravinové soběstačnosti a podpoře udržitelné zemědělské produkce

15.12.2020 - NCK BIOTECHNOLOGICKÉ CENTRUM PRO GENOTYPOVÁNÍ ROSTLIN POKRAČUJE

17.12.2020 - Genotypování jetele pokročilo 

2019

1. 1. 2019 - Biotechnologické národní centrum kompetence pro genotypování rostlin zahajuje činnost

22. 2. 2019 - Vědci a šlechtitelé začínají vyvíjet progresivní nástroje pro zpřesnění a zkvalitnění šlechtění klíčových plodin

30. 5. 2019 - Zájem o spolupráci a přistoupení nového partnera

5. 9. 2019 - První výsledky Biotechnologického centra pro genotypování rostlin pro šlechtitele a pěstitele brambor

25. 8. 2019 - Propagace NCK Biotechnologického centra pro genotypování rostlin na Zemi živitelku 2019

1. 9. 2019 - Spuštění stránek NCK Bioetechnologické centrum pro genotypování rostlin

 

O projektu

Národní Centrum Kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin TN01000062 bylo podpořeno v rámci první výzvy programu Národní centra kompetence Technologické agentury ČR a je realizován od 1.1.2019–31.12.2022.

Leták Bio NCK (pdf

Ke stažení

Provozovatel

Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko
IČO 26296080
Zahradní 400/1, 66441 Troubsko
www.vupt.cz

E-mail: marie@quentinn.eu
www.quentinn.eu

Kontakty

V případě Vašeho zájmu Vám rádi pošleme více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Hlavní řešitel: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - nedelnik@vupt.cz
Manažerka NCK: Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. - marie@quentinn.eu

Za podpory

logo TAČRNárodní Centrum Kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin TN01000062 bylo podpořeno v rámci první výzvy programu Národní centra kompetence Technologické agentury ČR.