Koordinátor projektu:
Ing. Lubor Zelený, VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.

Zapojené pracoviště:
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.

Účelem projektu je v souladu s trendy moderního šlechtitelství produkce samosprašných odrůd nabídnout praxi produkt, odrůdu nebo službu pro zjednodušení a zefektivnění managementu třešňových sadů. Realizací tohoto projektu bude možné šlechtitelům a pěstitelům třešní nabídnuta možnost analýzy S-alel jejich odrůd za úplatu, což v ČR doposud nikdo nenabízí.

Cíle dílčího projektu:

  1. vytvoření sady PCR primerů a kontrolních odrůd pro jednoznačnou identifikaci S-alel zodpovědných za samosprašnost/cizosprašnost u třešně ptačí,
  2. genotypizace S-alel u zbylých cca 200 odrůd genofondu s neznámými S-alelami a případná identifikace dosud nepopsaných S-alel,
  3. analýza nově vytvořených hybridů, popřípadě genotypů plánovaných pro registraci, aby byl zjištěn jejich opylovací potenciál ať již pro další křížení, nebo pro komerční využití v sadech,
  4. ověření kompatibility různých odrůd křížením a provedení testů samosprašnosti.

O projektu

Národní Centrum Kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin TN01000062 bylo podpořeno v rámci první výzvy programu Národní centra kompetence Technologické agentury ČR a je realizován od 1.1.2019–31.12.2022.

Leták Bio NCK (pdf

Ke stažení

Provozovatel

Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko
IČO 26296080
Zahradní 400/1, 66441 Troubsko
www.vupt.cz

E-mail: marie@quentinn.eu
www.quentinn.eu

Kontakty

V případě Vašeho zájmu Vám rádi pošleme více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Hlavní řešitel: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - nedelnik@vupt.cz
Manažerka NCK: Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. - marie@quentinn.eu

Za podpory

logo TAČRNárodní Centrum Kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin TN01000062 bylo podpořeno v rámci první výzvy programu Národní centra kompetence Technologické agentury ČR.